Catalog

nameagesize
spiraea nip. snowmound 0+1+125-30 2sh
spiraea nip. snowmound 0+1+260-90 3/5sh
spiraea nip. snowmound 0+1+245-60 3/5sh
spiraea thunbergii 40-60 2/3sh0+1+2
spiraea thunbergii 30-50 2/3sh0+1+2
spiraea thunbergii 0+1+225-30 2/3sh
spiraea thunbergii 0+1+230-50 2/3sh
spiraea thunbergii 0+1+120-25 2/3sh
spiraea thunbergii 20-25 2/3sh0+1+1
spiraea thunbergii 15-20 2sh0+1+1
spiraea thunbergii 25-30 2/3sh0+1+2
spiraea thunbergii 0+1+115-20 2sh
spiraea vanhouttei 0+1+240-60 2/3sh
spiraea vanhouttei 30-50 2/3sh0+1+1
spiraea vanhouttei 40-60 2/3sh0+1+2
spiraea vanhouttei 50-80 2/3sh0+1+2
spiraea vanhouttei 60-90 2/3sh0+1+2
spiraea vanhouttei 0+1+130-50 2/3sh
spiraea vanhouttei 0+1+250-80 2/3sh
spiraea vanhouttei 0+1+260-90 2/3sh
spraea nip. halward's silver 20-25 2/3sh0+1+1
spraea nip. halward's silver 15-20 2sh0+1+1
stephanandra incisa crispa 25-30 2sh0+1+1
stephanandra incisa crispa 0+1+120-25 2sh
stephanandra incisa crispa 20-25 2sh0+1+1
stephanandra incisa crispa 0+1+130-40 3sh
stephanandra incisa crispa 0+1+110-15 2sh
stephanandra incisa crispa 30-40 3sh0+1+1
stephanandra incisa crispa 10-15 2sh0+1+1
symphoricarpus albus 45-60 2sh0+1
symphoricarpus albus 30-50 2sh0+1
symphoricarpus albus 45-60 3sh0+1+2
symphoricarpus albus 0+1+245-60 3sh
symphoricarpus albus 0+145-60 2sh
symphoricarpus albus 0+130-50 2sh
symphoricarpus chenaultii 0+145-60 2sh
symphoricarpus chenaultii 45-60 2sh0+1
symphoricarpus chenaultii hancock 0+145-60 2sh
symphoricarpus chenaultii hancock 45-60 2sh0+1
symphoricarpus d. magic berry 45-60 2sh0+1
symphoricarpus d. magic berry 0+145-60 2sh
symphoricarpus d. mother of pearl 0+145-60 2sh
symphoricarpus d. mother of pearl 45-60 2sh0+1
symphoricarpus d. white hedge 45-60 2sh0+1
symphoricarpus d. white hedge 0+145-60 2sh
symphoricarpus orbiculatus 0+140-60
symphoricarpus orbiculatus 40-600+1
syringa josikaea 90-120 2sh0+1+2
syringa josikaea 60-90 2sh0+1+2
syringa josikaea 40-600+1+2